Náš minibus při zkoušce stability
13. 8. 2020
Co se u nás děje

Náš minibus při zkoušce stability

V měsíci srpnu jsme ve Státní zkušebně strojů a.s. v Praze provedli zkoušku stability u našeho minibusu LF 38 CNG.

Zkouška boční stability (podle požadavků předpisu EHK OSN č. 107) spočívá v umístění vozidla, které je naložené na svoji maximálně technicky přípustnou hmotnost, na naklápěcí plošinu a jeho naklopení v příčném směru o 28° od vodoroviny. Při tomto naklopení se nesmí vozidlo převrátit – tj. všechna kola musí zůstat ve styku s podložkou.

Vozidlo se zkouší při maximálně technicky přípustné hmotnosti. Dbá se i na správné rozložení hmotnosti na jednotlivé nápravy. Sedící cestující nahrazují plastové barely/ figuríny, které se plní vodou a jsou připevněny k sedadlům pomocí poutacích popruhů.

A co dodat závěrem, snad jen, že zkouška dopadla na výbornou.

Nenašli jste, co jste potřebovali?

Zkuste nás kontaktovat, vynasnažíme se pomoci.

Ivo Soudek

obchod a poprodejní služby

ivo.soudek@dekstrabus.cz

Napište nám vaše požadavky nebo si s námi domluvte schůzku.

Nezávazná poptávka